Bådelaug

Munkerup Hulerød Grundejerforening

Sol strand vand fritid natur

Munkerup Hulerød Grundejerforening

Bådelaug

Bådelaug

 

Foreningens Strand benyttes af en række af medlemmerne til oplægning af egne både, og der er derfor i tilknytning til grundejerforeningen stiftet et Bådelaug, som skal holde orden i bådene og vedligeholde fortøjninger og ophalerspil mv. Bådelauget råder over 16 pladser på stranden, og det er kun tilladt at oplægge både på stranden, såfremt man er medlem af bådelauget. Kontingent til grundejerforening og Bådelaug udgør 700 kr. årligt.

Kontakt vedr. indmeldelse i bådelauget skal ske til formanden for bådelauget

 

 

Vedtægter for bådlauget

Munkerup Hulerød Grundejerforening 2017