Vedtægter

Munkerup Hulerød Grundejerforening

Sol strand vand fritid natur

Munkerup Hulerød Grundejerforening

Stilaug - vedtægter

Vedtægter for stilaug for matrikel 3N Munkerup Gårde, Søborg Sogn

(Stien fra Skovvænget ned til stranden)

 

 

§ 1

Formål

Stilaugets formål er at sikre beboerne i området fri og uhindret adgang til stranden via stien og trappen.

 

§2

Medlemskab

Som medlem af stilauget kan optages alle grundejere i Munkerup og Hulerød.

 

§3

Styrelse

Lauget styres af bestyrelsen i Munkerup og Hulerød Grundejerforening.

 

§4

Kontingent

Medlemmerne af stilauget skal betale et årligt kontingent, der fastsættes af bestyrelsen for Munkerup og Hulerød Grundejerforening.

 

Kontingentet fastsættes særskilt for medlemmer af grundejerforeningen og ikke-medlemmer og således, at ikke-medlemmer skal betale et kontingent, der mindst svarer til det årlige kontingent til Munkerup og Hulerød Grundejerforening.

 

§5

Anvendelse af stilaugets midler

Laugets midler må kun anvendes til imødegåelse af de tinglyste forpligtelser på matrikelnummer 3N, Munkerup Gårde, Søborg Sogn, herunder til større vedligeholdelsesarbejder på stien og trappen.

 

Laugets midler skal således alene skabe økonomisk mulighed for, at Munkerup og Hulerød Grundejerforening kan imødegå de økonomiske forpligtelser, grundejerforeningen har som ejer af ovenstående matrikelnummer.

Munkerup Hulerød Grundejerforening 2017